Objev doktora Gurlta (2)

… aneb o tom, co lze nalézt rozbitím kusu uhlí

 

 

 

A co mimozemšťané?

O 40 let později si na tajemný „paralepipoid“ vzpomněl americký novinář a spisovatel Charles Fort – člověk, který si vytkl za cíl nedat vědeckému světu chvilku klidu.

Pro vědu sehrál roli služebníka římského císaře, budícího ráno svého pána slovy: „Vstaň, Césare, a pamatujte, že jste také člověk!“

Fort a jeho tým objevil ve vědeckých a populárních publikacích roztroušené informace o záhadných jevech, které vypadly z různých důvodů ze zorného pole vědců, protože nedošly k žádnému racionálnímu vysvětlení.

Byly to pády podivných věcí z nebe, zprávy o výskytu neobvyklých zvířat, o úžasných blescích a různých atmosférických jevech, atd. Některé z faktů shromážděných Fortem, byly následně vysvětleny, další stále na vysvětlení čekají.

Což se týká i paralepipoidu.

Po seznámení se s touto záhadou, Charles Fort předložil svou hypotézu o jeho původu – objekt byl opracován mimozemskými inteligentními bytostmi.

Bylo to v roce 1919. Dosud se ještě ani jedna kapalná raketa nezvedla do vzduchu. Práce otce kosmonautiky Konstantina Ciolkovského se mnohým zdály jako neplodné teoretizování. Problém existence inteligentního mimozemského života – prostě nesmysl.

Za těchto okolností Fortova hypotéza neměla šanci pro seriózní diskusi. Trvalo dalších 36 let, než americký astronom a historik Morris K. Jessup znovu nastolil otázku fosilních artefaktů – předmětů umělého původu, nacházejících se uvnitř nenarušených geologických vrstev.

Jessup neměl pochybnosti o meteoritické povaze paralepipoidu, ale předpokládal, že byl opracován, a to buď před, nebo po jeho pádu.

Kým?

Vzhledem k tomu, že možnost existence civilizace na Zemi ve třetihorách je problematická, mohli to být jen cizinci z vesmíru.

Bohužel, záhadná nečekaná smrt Morrise Jessupa (v dubnu 1960, krátce po jeho prohlášení, byl nalezen mrtvý v autě, a příčina jeho smrti zůstala záhadou) mu znemožnila důkladnější vyšetření „paralepipoidu“.

„Mimozemská“ hypotéza zůstala nepotvrzena, a, v podstatě, i meteoritická.

Ale samotná existence „paralepipoidu“ nás nutí přemýšlet: je jen jediný?

Existují další podobné předměty – ne-li tvarem a složením, tak alespoň podmínkami, při kterých byl tento objeven?

Nemáme na mysli obvyklé zkameněliny, meteority, jejichž povaha je nesporná. Jde o nálezy, které by mohly mít pravděpodobně umělý charakter.

Ty, které spadají do zemské horniny během vzniku posledních geologických období. Několik je jich možno nazvat jako „neznámé fosilní objekty“.

V roce 1844 anglický přírodovědec sir David Brewster vystoupil na setkání Britské asociace pro pokrok vědy se zprávou o objevu v Kingoodském dole (Mylnfield, Quarry, Skotsko, Británie). Byly tam nalezeny zarostlé ocelové hřebíky v tvrdém pískovci. Ostrou špičku téměř kompletně sežral rez, ale hlava zůstala v balvanu ochráněna vrstvou hlíny. Bohužel, není nic známo ani o přesném umístění nebo hloubce, kde byl tento kus kamene s hřebíky nalezen. Podle stáří pískovce by hřebíky pocházely z devonu – 360 – 408 mil. let. Zprávu Sir Brewster zveřejnil Obzorech prací, vydaných v září 1844 k setkání Britské asociace pro rozvoj vědy v Londýně roku 1845. Měli bychom k ní přistupovat se vší vážností, protože David Brewster byl uznávaný učenec, autor desítek vědeckých prací. (1)

To se však nedá říci o dalších podobných případech, i když někdy pocházejí z relativně méně důvěryhodných zdrojů.

Například v roce 1869 v Nevadě v kusu pevného živce, vytěženého ze značné hloubky, byl zarostlý kovový šroub o délce asi 5 cm. (2)

O osmnáct let dříve zlatokop Hayrem White přinesl do rodného městečka Springfield kus zlatonosného křemene o velikosti mužské pěsti. Při náhodném pádu se tento kousek rozpadl, a ukázalo se, že uvnitř byl zrezavělý … hřebík. (3)

V madridském archivu se nachází dopis z 9.10.1572, ve kterém španělský místokrál v Peru, Don Francisco de Toledo uvádí, že měl ve své kanceláři ocelový hřebík o délce 18 cm, pevně zapuštěný v kameni. Hřebík byl nalezen v peruánských dolech. (4)

Samozřejmě, všechny tyto zprávy nejsou plně ověřeny. Pouze důkladné prověření podivných objevů by bylo zárukou proti chybám.

Je zajímavá i „historie“ „pečeti hvězdoplavců“, popsané v sovětském tisku v roce 1965. Tehdy byl za důkaz paleokontaktu přijat otisk hlavy šroubu, který náhodně vypadl z ropného vrtu. Neméně pozoruhodný objev pochází z roku 1968, kdy byla v dolu Donbass nalezena kovová tyč, zarostlá v přírodním pyritu. (5)

Podle časopisu „Sborník Společnosti pro památky ve Skotsku“ na počátku prosince 1852 byl v kusu uhlí, vytěženém v blízkosti Glasgow, nalezen podivný železný nástroj.

John Buchanan, který zaslal společnosti tento nález, společně s písemnou výpovědí pěti pracovníků, kteří pod přísahou uvedli, že byli přítomni při objevu. Zpráva o okolnostech nálezu není bez určitých nejasností:

  • „Zcela souhlasím s obecně uznávanými závěry v geologii, podle nichž uhlí vzniklo dlouho před objevením se člověka na planetě, ale kupodivu, ale je podivné, jak tato zbraň, která rozhodně vyšla z lidských rukou, mohla proniknout do uzavřené uhelné sloje.“ (6)

Členové společnosti zřejmě použili „konvenční myšlení“ a po konzultaci rozhodli: nástroj je částí nástroje, který byl použit při předchozím pokusu hledat zkameněliny.

Bohužel, stejně jako v jiných případech, předmět se nacházel uvnitř kusu uhlí, a dokud tento nebyl rozlomen, o existenci předmětu nikdo nepochyboval. Ale žádné stopy po vrtání v tomto této oblasti nebylo.

Ještě podivnější byl objev v červnu 1851 v blízkosti amerického města Dorchester.

Časopis Scientific American popsal případ takto:

„Před několika dny silný výbuch zničil skálu … v Dorchesteru… Exploze rozmetala na všechny strany velké balvany, vážící několik tun, a mnoho menších úlomků. Mezi nimi byly nalezeny dva fragmenty kovového předmětu, roztrhané výbuchem na polovinu.

Při připojení těchto částí se vytvořily objekt tvaru podobný zvonu 4,5 palce (11,4 cm) vysoký, 6,5 palce (16,5 cm) široký u základny, a na vrcholu 2,5 palce (6,4 cm), při tloušťce stěny asi jeden palec (0,3 cm).

Kov nádoby podle vzhledu připomínal zinek nebo slitinu s významným obsahem stříbra.

Na povrchu bylo možno rozeznat zobrazení jakoby šesti kvítků, či kytice, potažené čistým stříbrem a kolem spodní části nádoby – něco jako zobrazení vinné révy, nebo věnec, také pokryté stříbrem.

Rytina i povlak byly precizně provedeny, jakoby od neznámého mistra. Tato podivná nádoba tajemného původu, byla před výbuchem v hloubce 15 stop [4,5 m] … O pravosti nálezu není pochyb, a proto jsou hodny dalšího výzkumu.“ (7) (obr. 1)

 

Bohužel, objekty, „hodné dalšího výzkumu“, nebyly tak chápány všemi.

Část nálezů se za desetiletí ztratila, ostatní jsou dodnes tiše uchovávány v muzeích a soukromých sbírkách. Další se ukázaly jako podvody.

Vyslovovat hypotézy o jejich povaze a původu lze v nejlepším případě na základě fotografií, v horším případě na základě relativně velmi nízké kvality jejich popisu.
Ujasněme si, čím jsou tyto nálezy tak odlišné a co mají společné:

1) zdají se být umělého původu,

2), jsou nalezeny v takových geologických vrstvách, kdy „rozumný člověk“ na Zemi ještě neexistoval.

O co tedy je? Stopy ztracené civilizace? Svědectví o dávném paleokontaktu? Výrobky lidských rukou, náhodně spadlých do starších vrstev? Přírodní objekty neobvyklých tvarů?

A konečně – jen podvod?

To stále nevíme.

Jakýkoli předběžný předpoklad může být nesprávný.

Ale pokud se pokusíme ponořit do čistě teoretických úvah, musíme přiznat: „triviální“ vysvětlení je pravděpodobnější, než okázalé složité konstrukce.

Na jedné straně je hypotéza o existenci technicky vyspělých pracivilizací na Zemi v příkrém rozporu se vším, co víme jistě o historii naší planety.

Na straně druhé – podivné nálezy jsou příliš „normální“, než aby mohly být připsány mimozemské civilizaci.

Pokud najdeme kamennou sekeru, těžko můžeme tvrdit, že ji vyrobila moderní továrna. Stejně tak je divné, že moderní civilizace, schopná vyslat expedici do mezihvězdných vzdáleností, nevyužila ocel, titan, plasty a nebo jiné slitiny kovů.

V každém případě platí – všímat si všech druhů podivných objektů nacházejících se ve starých geologických vrstvách.

V roce 1973 na ostrově Bulla, známým bahenními sopkami u Baku, našel geolog J. Mamedov obdobu salcburského parapeloidu. Podobal se jak tvarem, tak i rozměry. Měl stejně jako ten salcburský drážku po obvodu.

Odkazy

(1) Kingoodie artefact. Wikipedia, Internet: https://en.wikipedia.org/wiki/Kingoodie_artefact. Neexistuje žádný důkaz, fotografie atd. Šlo zjevně o novinářskou zpravodajskou kuriozitu, vymyšlenou v 19. století.

(2) O nálezu není více známo.

(3) O nálezu není více známo.

(4) Charla Jean Morris: From the First Rising Sun: The Real First Part of the Prehistory of the Cherokee People And Nation According to Oral Traditions, Legends, and Myths. (2011)

(5) O nálezu není více známo.

(6) The Society of Antiquaries of Scotland Edinburgh, 1854, Vol. I, pp. 121-122. Internet: http://archaeologydataservice.ac.uk/archiveDS/archiveDownload?t=arch-352-1/dissemination/pdf/vol_001/1_121_126.pdf

(7) Šlo o podvod, viz: Kovová váza z Dorchestru. ZaZ, Internet: http://zahadyazajimavosti.cz/historie/569-kovova-vaza-z-dorchesteru

Závěr

Podle časopisu Těchnika molodoži, 70. léta

***

Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 1094

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *