Hledání Atlantidy (6)

 Společné znaky starověkých civilizací

 

 

Pokusili jsme se popsat katastrofu, která smetla z povrchu neznámou globální civilizaci. Její „hlavní město“ nebylo dosud nalezeno (možnosti jsou: Kanárské ostrovy, Azory, Bahamy, Antarktida…).

Někteří jedinci prý ale přežili a pod jmény jako Utnapištim, Ziusudra, Noe, Coxcox, Vilca-Coto, Tamandare, aj. … předali část poznatků dalším civilizacím.

Atlantologové hledají shody a podobnosti mezi starověkými civilizačními okruhy.

Zde je jejich stručný přehled:

Pyramidy – nejen že se nalézají po celé zemi, ale dokonce existuje časová souvislost mezi dobou jejich vzniku. Nejstarší staroegyptské pyramidy pochází z let 2635-2470 př.n.l., pyramida u Asperu v Peru asi z r. 2600 př.n.l., pyramida v Cuicuilcu (Mexiko) také a nejstarší z jihobrazilských hliněných pyramid jsou též z doby kolem roku 2600 př.n.l. Další pyramidy (vesměs neznámého stáří) se nalézají v Číně, Tíwanaku, střední Americe, Mezopotámii, Indii, na Kanárských ostrovech, na Maledivách, v Somálsku a dokonce i v Austrálii. Navíc existuje mnoho shod mezi skupinou pyramid u Gízy (Egypt) a Teotihuacánem (Mexiko).

Pyramidy byly pravděpodobně vystavěny až po velké katastrofě – snad pokus uchovat důležité informace pro budoucí generace.

Uctívání Slunce, Měsíce, planet a největších hvězd – je téměř u všech národů; zajímavé je jejich ztotožňování s jednotlivými bohy.

Uctívání opeřeného a okřídleného hada – (Mayové aj. Indiáni v Mexiku, Čína, Egypt) – vzhled téměř stejný – zřejmě pozůstatek atlantského pranáboženství (další společné znaky: lotosový květ, spirály, labyrinty a kříž). Mayové a Aztékové draka vysvětlují jako sloučení orla (symbol boha větru Kukulkana [Quetzalcoatl]) a hada (symbol boha deště Chaaca [Tlaloca]).

Mumifikace mrtvých – není jen výsada Egypta, vyskytuje se i v Peru, i dalších místech.

Podobné označení pro ztracenou zemiAntilla (u Féničanů) – Amenti (u Egypťanů) – Arallu (u Babyloňanů) – Avalon (u Keltů) – Attala (Berbeři) – Atlaintika (u Basků) – Atlán (několik indiánských kmenů) – Aztlán (u Aztéků). Navíc „atl“ = voda u středoamerických Indiánů i Berberů, současně výraz „ant“ překládá Charpentier jako „obr“, podle francouzského „Géant“, řeckého „Gigant“ i indiánského „šan“.

Atlantis tedy může znamenat „Země obrů (přicházejících) z vody (tj. oceánu)“.

Atlantis mohla být obývána tzv. člověkem kromaňonským, který byl podle nálezů vysoký až kolem 216 cm (!), zatímco tehdejší lidé měli kolem 160 cm.

Shodné názvy starých měst, např: Karnak (Egypt) – Carnac (Bretaň) – Karanak (Indie) – Carnock (Skotsko) – Kanak (Turecko) – Carna (Irsko) – Carnaxide (Portugalsko). „Město“ = kart u Féničanů, ker u Bretoňců, car u Araukánců, caan u mexických Indiánů.

Společné pověsti a legendy, např.: hlavní hodný bůh, který přinesl lidem různé vědomosti a znalosti (egyptský Osiris [Usír], mayský Kukulkan, tíwanacký Kon Tikki Viracocha), je zavražděn a vhozen do řeky/moře + víra v jejich oživení.

Podobnost vyprávění o bozích, potopě apod. dosvědčuje jejich společný původ – tj. z Atlantidy.

Velmi přesné mapy, zobrazující ve své době neznámé lokality – navíc je podezřelá jejich přesnost. 4 mapy (Piri Reis, O. Finaea, aj.) dokonce detailně zobrazují Atlantidu.

Potomci zaniklé civilizace měli údajně červenou barvu kůže.

Znalosti astronomie – například staroegyptský mýtus o bohu s devíti společníky je ve skutečnosti model Sluneční soustavy, stejný mýtus též u Dogonů (Nommo s devíti společníky) + znalosti o hvězdě Sirius; i Babyloňané znali všechny planety, navíc věděli o čtyřech měsících Jupitera, 7 měsících Saturnu i jeho prstenci; pyramidy v Teotihuacánu v Mexiku asi představují Slunce a planety; několik národů starověku vědělo, že Země obíhá kolem Slunce, a že „planety a hvězdy jsou jednoduchá tělesa kulovitého tvaru“ (citát z perské Avesty).

A tak dále.

Pokračování

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 1072

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *