Blesky – ničitelé civilizací?

Ruský vědec tvrdí, že komety jsou schopny, po přiblížení k Zemi, vytvořit obrovské elektrické výboje.  Díky úderům takových blesků vznikly na Zemi kimberlitové trubky a dávní lidé našli první obydlí…

 

V obřích kimberlitových trubkách se těží diamanty. (1) Na Zemi jsou zvláštní rozvětvené jeskyně, např. v Medvěditském hřebenu v regionu Volgograd.  I na Marsu byly objeveny „skleněné červy“: několikakilometrové tunely.  Všechny tyto zvláštní geologické úkazy mají společný původ – blesk.  Ale ne takový, který vidíme během bouřek. Jde o blesk sto a tisíckrát silnější, vznikající při přiblížení komety s ohonem k Zemi.

 

 
Obr.1   Slavná kimberlitová trubka „Mir“ u města Mirnyj.  Podle Jevgenije Dmitrijeva jsou tyto útvary důsledkem úderu blesku z komety.  Foto J. Nabatov (TASS)

To tvrdí veterán kosmického centra „Chruničev“, Jevgenij Dmitrijev. Podílel se na konstrukci nosné rakety „Proton“, orbitálních stanic „Mir“ a „Saljut“. Nyní zpracoval podrobnou teorii kometárních meteoritů a zabývá se otázkami planetologie a tvorby komet.

 
  Obr.2 a) kometa nad Moskvou v roce 1811, b) je možné – v případě přiblížení se Zemí – že kometa vyvolala výboj (velikost naší planety je zvětšená), c) kimberlitové diamantové trubky – následek elektrických výbojů z komet

Kometa letěla, ocasem zamávala…

Jevgenij Dmitrijev navrhl, že komety procházející v blízkosti jiných nebeských těles, včetně Země, mohou vyvolat obrovské výboje, a to díky elektrickému náboji svého prachoplynového mračna, které je obklopuje. To vzniká působením slunečního větru (proudů ionizovaných částic pocházejících od Slunce). Geologové už dlouho ví o fulguritech (2) – větvících se skleněných trubiček, dlouhých asi pět centimetrů, které vznikají v písku nebo v horninách po úderech našich „normálních“ pozemských blesků. Výsledkem úderů velkých výbojů z komet do zemské kůry by mohly také vzniknout trubky, ale mnohem hlubší – například kimberlitové. Tato hypotéza by vysvětlila existenci velkých shluků takových trubek – kimberlitových polí, někdy s průměrem stovek kilometrů (např. v Angole). „Příčina je v nepředvídatelném chování blesku,“ – říká Jevgenij Dmitrijev. – „Jsou lineární a v pásech, ale při přiblížení k zemskému povrchu se někdy začínají větvit.“

 
Obr.3 Sklenění „červi“ na Marsu jsou pravděpodobně výsledkem úderu kometárního výboje na povrch Rudé planety, domnívá se J. Dmitrijev 

Elektromagnetický kolaps

 V současné době není pravděpodobnost zásahu Země výbojem z komety známá: takový výpočet by vyžadoval rozsáhlé souhrnné studie stáří kimberlitových trubek a všech známých případů přiblížení naší planety k oblaku prachu a plynu v okolí komety. „Nicméně, orientační výpočty naznačují, že pravděpodobnost zásahu výboje z komety průměrné velikosti je o 4-5 řádů vyšší, než možnost přímé srážky s jejím jádrem,“ – říká Jevgenij Dmitrijev. 

V případě, že dojde k výboji mezi kometou a Zemí, lidstvo ohrozí nejen místní „ožehnutí“ zemské kůry, ale i monstrózní důsledky elektromagnetického impulsu. Sílu takového úderu lze odhadnout na 1020 Wattů. Po celé planetě mohou být okamžitě vyřazeny komunikační zařízení, doprava, energie, počítačový hardware. Nicméně, okamžitý kolaps civilizace nehrozí, protože na protiopatření před blížící se kometou bude mít lidstvo v každém případě nejméně několik měsíců.  Bude ale dost času ochránit všechny klíčové infrastruktury? Není lepší propracovat technologie, které by neutralizovaly hrozby z vesmíru? Jevgenij Dmitrijev navrhuje řadu možných ochranných opatření.

 

Obr.4 Na konci března 2017 byla otevřena v Uralském geologickém muzeu při Uralské státní báňské universitě výstava fulguritů – skleněných trubic, vzniklých v písku nebo pevné hornině v důsledku úderu blesku

Odtahovka pro kometu

Zdrojem výbojů je ocas a obal komety, které vznikají ohříváním jejího jádra, při přiblížení ke Slunci. Proto je nutné zastavit proces ohřívání – a kometa zůstane bez ocasu!  První varianta – vytvořit světloodrážející film nebo štít, který by vytvořila sonda na linii – kometární jádro – Slunce.  Za druhé, nanesení na jádro komety reflexní pěnu.  A konečně, za třetí – nejdražší a časově nejnáročnější, ale nejspolehlivější: změna trajektorie komety pomocí „kometárního remorkéru.“

Jevgenij Dmitrijev se více než čtyřicet let podílel na vývoji kosmických plavidel. Uznává, že vytvoření takového tahače bude trvat desítky let a více – navíc s raketovými motory, které by mohly fungovat na základě plynu, uvolňovaného z navrtaného vnitřku komety a umělého vytápění svého jádra … zní to fantasmagoricky, ale autor se domnívá, že investice do vytvoření takového plavidla je nesrovnatelně naléhavější než nákladná mise s lidskou posádkou k Marsu a jiné podobné projekty.

Navíc takové lety mohou být zbytečné, pokud je nebezpečí, že hrozba z komet, jak ji popisuje Dmitrijev, je reálná.  Než se astronauti vrátí z Marsu, současná civilizace na Zemi může utrpět nenapravitelné škody… V každém případě je Dmitrijev přesvědčen, že významná část rozpočtu, která je dnes věnována na vytváření nových zbraní, by se měla věnovat na ochranu Země před kosmickou katastrofou. Právě výzkum komet – jejich vznik, vlastnosti, charakteristiky, struktura – by měl mít nejvyšší prioritu. Třeba proto, že kometární materiál, za kterým 12 let letěla kosmická sonda „Rosetta“, se v poměrně velkém množství nachází doslova pod našima nohama!

 

Obr.5 a) tektity z Nižního Novgorodu, b) – „kanskity“ c) – „protvanity“

Mimozemská zvířata pod zemí

11.dubna 1925 spousta svědků ve Švédsku pozorovala pád jasného bolidu. „Když meteorit sledovali,“ – napsal slavný sovětský astronom a popularizátor vědy Felix Zigel v článku „Neuznané meteority“ – „ukázalo se, že šlo o vápenitý kulový objekt, který se rozdělil při dopadu na Zemi.  Jeho složení nebylo podobné vápenci, vyskytující se ve Švédsku.  Ale nejvíce zarážející je, že v něm našli pozůstatky mořských mušlí a zvířat, podobných trilobitům.“

Tento případ – jeden z mnoha příkladů pádů takzvaných „pseudometeoritů“ – objektů s podivným složením, vědci neřeší.  Přitom skutečnosti pádu těchto těles jsou ověřené a zdokumentované. 

„Dodnes neutichají spory o těchto záhadných útvarech, nazývaných tektity,“ – pokračuje Felix Zigel.  – „Navenek často připomínají fragmenty tmavě zeleného nebo černého lahvového skla. Většina vědců se kloní k názoru, že tektity jsou skleněné meteority.  Pokud jde o složení, strukturu, a všechny ostatní parametry, jsou pozoruhodně podobné sklovité strusce, vznikající v důsledku pozemních jaderných výbuchů. Ale kdy a kde, a z jakých příčin, mohlo na planetách dojít k něčemu podobnému, jako jsou pozemní nukleární pokusy?“ (3)

Tektity jsou „kometární meteority“: zbytky komet, narážejících do Země. Takový závěr učinil Jevgenij Dmitrijev, který již dlouhou dobu podrobně zkoumá a shromažďuje tyto záhadné objekty. Komety, podle jeho teorie – jsou výsledkem erupcí z útrob obřích planet, nebo, jinými slovy – fragmenty kůry jejich kamenných jader. To znamená – pokud budeme souhlasit se závěry Dmitrijeva – s přihlédnutím k počtu vědců a nadšenců, shromažďujících tektity, mají nyní vědci k dispozici stovky kilogramů drahého kometárního materiálu, který obsahuje mnohá tajemství.  V jednom z nich, například, Dmitrijev nalezl v sklovitém tektitu stopové útvary, jako jsou mřížovci (radiolaria).  (4) Těmto útvarů Dmitrijev říká „streamerglasses“ a považuje je za kosterní pozůstatky mimozemských primitivních mořských živočichů.  Obří planety proto jsou praotci života ve Sluneční soustavě, a komety je roznesly na Zemi a další nebeská tělesa.

 

Obr.6 „Streamerglasses“ – prý kosterní pozůstatky mimozemských mořských živočichů, nalezené v tektitech v Nižním Novgorodu

Akademická věda se k pracím Jevgenije Dmitrijeva staví více než opatrně.  Odborníci z Institutu pro výzkum vesmíru RAV sdělili: „Pokud jde o velké planety, jejich role (hlavně Jupitera) je měnit trajektorii malých těles (včetně komet) působením gravitačního pole planety (takříkajíc přirozenou gravitací). Díky tomu mohou být malá tělesa nasměrována ke Slunci, a při tom se přiblížit k Zemi, nebo mohou být úplně vymrštěny ze Sluneční soustavy. Ale tato tělesa,“ zdůraznili odborníci „negenerují komety!“

Jevgenij Dmitrijev ale připomíná, že výbušný proces, který vede na povrchu obřích planet ke vzniku komet, také dosud nebyl pozorován astronomy. Potvrzení nebo vyvrácení jeho názorů je dosud otázka času.  A zdůrazňuje, že výboj z komety má velkou tvořivou sílu.  Z jeho úderů mohly vzniknout třeba i rozsáhlé tunely a jeskyně, sloužící k úkrytu prvním lidem.

Tyto jeskyně se nachází na Měsíci i jiných planetách, a budou jednou základem pro jejich výzkum.

Odkazy

(1) Kimberlit. Wikipedia. Internet:  https://sk.wikipedia.org/wiki/Kimberlit
(2) Fulgurit. Wikipedia. Internet: https://cs.wikipedia.org/wiki/Fulgurit  
(3) Tektity. Wikipedia. Internet: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tektit
(4) Mřížovci. Wikipedia. Internet:  https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C5%99%C3%AD%C5%BEovci  

 

***
Líbil se vám článek a celý web? Podpořte, prosím, badatele, autory a překladatele jakoukoli částkou na účet: SBERBANK, č. ú. 4211013926/6800, variabilní symbol článku je 1027

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *